Жағысжай

Жағысжай сөйлемі мынадай мағыналарға жатуы мүмкін:

Жағысжай - жолаушыларға, көліктер мен кемелерге, жүктерге қызмет көрсететін ғимараттар мен жабдықтама кешені.