Жоба:Инкубатор/Сораба'

Сораба — кыздар киетін такия теріздес баским. Кадмгі такиядан айыр- машылыты артында салпыншагы бар, кабыргасынын айналасына шашак тагылады, баксылардын баскимне, кулепарага, саукелеге уксас солардын эле- менттерін камтыган баским. Кыздарга кез суктан сактану ушн «ырымдал» кигізеді. Содан да: «Кыздар киер сораба, салбыратыт шашагын, жаман жігіт булдрер ез отбасын, ошагын», - деген халык еленінде узінділер кездеседі.[1]

Дереккөздер

өңдеу
  1. ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ КИІМДЕРІ –Алматыкітап, 2021 ж., 384 бет;