Жоғарғы Корсика департаментінің коммуналары

Жоғарғы Корсика департаменті коммуналарының тізімі

Төменде Жоғарғы Корсика департаментінің 235 коммунасы көрсетілген.

Атауы
Французша
атауы
Коды
INSEE
Пошта
индексі
Халқы
Жыл
Ауданы
Авапесса Avapessa 20225 &&&&&&&&&&&&&065.&&&&0065 1999 3,29
Агйоне Aghione 20270 &&&&&&&&&&&&0245.&&&&00245 1999 33,88
Аиди Aiti 20244 &&&&&&&&&&&&&024.&&&&0024 1999 12,17
Аландо Alando 20250 &&&&&&&&&&&&&023.&&&&0023 1999 3,05
Алерия Aléria 20270 &&&&&&&&&&&02007.&&&&002007 2008 58,33
Альбертачче Albertacce 20224 &&&&&&&&&&&&0225.&&&&00225 1999 97,12
Альгайола Algajola 20220 &&&&&&&&&&&&0216.&&&&00216 1999 1,72
Альтиани Altiani 20270 &&&&&&&&&&&&&095.&&&&0095 1999 18,29
Альци Alzi 20240 &&&&&&&&&&&&&017.&&&&0017 1999 2,74
Амприани Ampriani 20272 &&&&&&&&&&&&&014.&&&&0014 1999 2,29
Антизанти Antisanti 20270 &&&&&&&&&&&&0418.&&&&00418 1999 47,95
Ареньо Aregno 20220 &&&&&&&&&&&&0567.&&&&00567 1999 9,3
Аско Asco 20276 &&&&&&&&&&&&0134.&&&&00134 1999 122,81
Барбаджо Barbaggio 20253 &&&&&&&&&&&&0164.&&&&00164 1999 10,86
Барреттали Barrettali 20228 &&&&&&&&&&&&0131.&&&&00131 1999 18,07
Бастия Bastia 2B033 20200, 20600 &&&&&&&&&&043577.&&&&0043 577 2006 19,38
Бельгодер Belgodère 20226 &&&&&&&&&&&&0467.&&&&00467 2007 13,01
Бигорно Bigorno 20252 &&&&&&&&&&&&&078.&&&&0078 1999 8,94
Бигулья Biguglia 20600 &&&&&&&&&&&06215.&&&&006215 2007 22,27
Бизинки Bisinchi 20235 &&&&&&&&&&&&0173.&&&&00173 1999 12,66
Борго Borgo 20290 &&&&&&&&&&&07030.&&&&007030 2007 37,78
Брандо Brando 20222 &&&&&&&&&&&01527.&&&&001527 1999 22,22
Бустанико Bustanico 20212 &&&&&&&&&&&&&077.&&&&0077 1999 11,52
Валле-д'Алезани Valle-d'Alesani 20234 &&&&&&&&&&&&0124.&&&&00124 1999 9,59
Валле-ди-Камполоро Valle-di-Campoloro 20221 &&&&&&&&&&&&0263.&&&&00263 1999 5,6
Валле-ди-Ростино Valle-di-Rostino 20235 &&&&&&&&&&&&&083.&&&&0083 1999 15,6
Валле-д'Орецца Valle-d'Orezza 20229 &&&&&&&&&&&&&049.&&&&0049 1999 3,93
Валлекалле Vallecalle 20232 &&&&&&&&&&&&0109.&&&&00109 1999 6,91
Валлика Vallica 20259 &&&&&&&&&&&&&039.&&&&0039 2006 12,07
Велоне-Орнето Velone-Orneto 20230 &&&&&&&&&&&&0113.&&&&00113 1999 12,34
Венако Venaco 20231 &&&&&&&&&&&&0657.&&&&00657 1999 53,72
Вентизери Ventiseri 20240 &&&&&&&&&&&02023.&&&&002023 1999 46,7
Венцоласка Venzolasca 20343 20215 &&&&&&&&&&&01333.&&&&001333 1999 16,15
Вердез Verdèse 20229 &&&&&&&&&&&&&026.&&&&0026 2006 1,02
Весковато Vescovato 20215 &&&&&&&&&&&02316.&&&&002316 1999 17,52
Веццани Vezzani 20242 &&&&&&&&&&&&0306.&&&&00306 2006 46,32
Виварио Vivario 20219 &&&&&&&&&&&&0503.&&&&00503 2004 79,28
Вилле-ди-Паразо Ville-di-Paraso 20279 &&&&&&&&&&&&0174.&&&&00174 2006 9,37
Вилле-ди-Пьетрабуньйо Ville-di-Pietrabugno 20200 &&&&&&&&&&&03160.&&&&003160 2006 7,53
Виньяле Vignale 20290 &&&&&&&&&&&&0165.&&&&00165 1999 10,69
Вольпайола Volpajola 20290 &&&&&&&&&&&&0366.&&&&00366 1999 13,03
Гавиньяно Gavignano 20218 &&&&&&&&&&&&&055.&&&&0055 1999 10,94
Галерия Galéria 20245 &&&&&&&&&&&&0302.&&&&00302 1999 135,16
Гизоначча Ghisonaccia 20240 &&&&&&&&&&&03168.&&&&003168 1999 68,25
Гизони Ghisoni 20227 &&&&&&&&&&&&0234.&&&&00234 2006 124,6
Джокатойо Giocatojo 20237 &&&&&&&&&&&&&049.&&&&0049 1999 2,47
Джункаджо Giuncaggio 20251 &&&&&&&&&&&&&076.&&&&0076 1999 16,15
Ербайоло Erbajolo 20212 &&&&&&&&&&&&&096.&&&&0096 2005 15,45
Ероне Érone 20244 &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&008 1999 3,89
Ерса Ersa 20275 &&&&&&&&&&&&0135.&&&&00135 2005 20,45
Изолаччо-ди-Фьюморбо Isolaccio-di-Fiumorbo 20243 &&&&&&&&&&&&0333.&&&&00333 1999 40,89
Казабьянка Casabianca 20237 &&&&&&&&&&&&&068.&&&&0068 1999 3,68
Казальта Casalta 20215 &&&&&&&&&&&&&053.&&&&0053 2007 4,91
Казамаччоли Casamaccioli 20224 &&&&&&&&&&&&&095.&&&&0095 2006 36,17
Казанова Casanova 20250 &&&&&&&&&&&&0304.&&&&00304 2006 9,89
Казевеккье Casevecchie 20270 &&&&&&&&&&&&&068.&&&&0068 1999 9,06
Калакучча Calacuccia 20224 &&&&&&&&&&&&0340.&&&&00340 1999 18,77
Каленцана Calenzana 20214 &&&&&&&&&&&01722.&&&&001722 1999 182,77
Кальви Calvi 20260 &&&&&&&&&&&05441.&&&&005441 2007 31,2
Камбия Cambia 20244 &&&&&&&&&&&&&079.&&&&0079 1999 8,28
Кампана Campana 20229 &&&&&&&&&&&&&024.&&&&0024 1999 2,37
Кампи Campi 20252 &&&&&&&&&&&&&028.&&&&0028 1999 4,9
Кампиле Campile 20290 &&&&&&&&&&&&0197.&&&&00197 2005 9,79
Кампителло Campitello 20252 &&&&&&&&&&&&0103.&&&&00103 1999 8,22
Канаваджа Canavaggia 20235 &&&&&&&&&&&&&098.&&&&0098 1999 34,93
Канале-ди-Верде Canale-di-Verde 20230 &&&&&&&&&&&&0335.&&&&00335 1999 14,61
Канари Canari 20217 &&&&&&&&&&&&0323.&&&&00323 1999 16,67
Каньяно Cagnano 20228 &&&&&&&&&&&&0196.&&&&00196 2004 14,72
Каркето-Брустико Carcheto-Brustico 20229 &&&&&&&&&&&&&018.&&&&0018 1999 5,19
Карпинето Carpineto 20229 &&&&&&&&&&&&&011.&&&&0011 1999 2,44
Картикази Carticasi 20244 &&&&&&&&&&&&&026.&&&&0026 1999 12,8
Кастелларе-ди-Казинка Castellare-di-Casinca 20213 &&&&&&&&&&&&0498.&&&&00498 1999 8,88
Кастелларе-ди-Меркурио Castellare-di-Mercurio 20250 &&&&&&&&&&&&&025.&&&&0025 1999 6,12
Кастелло-ди-Ростино Castello-di-Rostino 20235 &&&&&&&&&&&&0277.&&&&00277 1999 12,4
Кастильйоне Castiglione 20218 &&&&&&&&&&&&&025.&&&&0025 2006 23,17
Кастинета Castineta 20218 &&&&&&&&&&&&&053.&&&&0053 1999 9,15
Кастирла Castirla 20236 &&&&&&&&&&&&0186.&&&&00186 1999 24,32
Кастифао Castifao 20218 &&&&&&&&&&&&0152.&&&&00152 1999 42,15
Катери Cateri 20225 &&&&&&&&&&&&0219.&&&&00219 1999 3,18
Киза Chisa 20240 &&&&&&&&&&&&&097.&&&&0097 1999 28,92
Корбара Corbara 20256 &&&&&&&&&&&&0706.&&&&00706 1999 10,19
Корте Corte 20250 &&&&&&&&&&&06747.&&&&006747 2007 149,27
Коршья Corscia 20224 &&&&&&&&&&&&0155.&&&&00155 1999 58,99
Коста Costa 20226 &&&&&&&&&&&&&061.&&&&0061 2006 1,09
Кроче Croce 20237 &&&&&&&&&&&&&085.&&&&0085 1999 6,43
Крочиккия Crocicchia 20290 &&&&&&&&&&&&&050.&&&&0050 1999 4,32
Куерчителло Quercitello 20237 &&&&&&&&&&&&&040.&&&&0040 1999 3
Кьятра Chiatra 20230 &&&&&&&&&&&&0190.&&&&00190 1999 8,22
Ла-Порта La Porta 20237 &&&&&&&&&&&&0196.&&&&00196 1999 5,16
Лаватоджо Lavatoggio 20225 &&&&&&&&&&&&&097.&&&&0097 1999 6,86
Лама Lama 20218 &&&&&&&&&&&&0130.&&&&00130 1999 19,92
Лано Lano 20244 &&&&&&&&&&&&&021.&&&&0021 1999 8,15
Ленто Lento 20252 &&&&&&&&&&&&&091.&&&&0091 1999 23,72
Л'Иль-Русс L'Île-Rousse 20220 &&&&&&&&&&&02774.&&&&002774 1999 2,5
Лингуиццетта Linguizzetta 20230 &&&&&&&&&&&&0939.&&&&00939 1999 64,79
Лорето-ди-Казинка Loreto-di-Casinca 20215 &&&&&&&&&&&&0234.&&&&00234 1999 8,1
Лоцци Lozzi 20224 &&&&&&&&&&&&0132.&&&&00132 1999 30,79
Луго-ди-Нацца Lugo-di-Nazza 20240 &&&&&&&&&&&&0103.&&&&00103 1999 25,41
Лумйо Lumio 20260 &&&&&&&&&&&01040.&&&&001040 1999 19,18
Лури Luri 20228 &&&&&&&&&&&&0749.&&&&00749 1999 27,53
Луччана Lucciana 20148 20290 &&&&&&&&&&&04010.&&&&004010 2007 29,16
Мансо Manso 20245 &&&&&&&&&&&&0106.&&&&00106 1999 121,02
Матра Matra 20270 &&&&&&&&&&&&&043.&&&&0043 1999 6,49
Маузолео Mausoléo 20259 &&&&&&&&&&&&&012.&&&&0012 1999 19,43
Маццола Mazzola 20250 &&&&&&&&&&&&&022.&&&&0022 1999 6,59
Мерия Meria 20287 &&&&&&&&&&&&&085.&&&&0085 1999 20,43
Мольтифао Moltifao 20218 &&&&&&&&&&&&0549.&&&&00549 1999 55,19
Моначия-д'Орецца Monacia-d'Orezza 20229 &&&&&&&&&&&&&030.&&&&0030 1999 4,52
Монкале Moncale 20214 &&&&&&&&&&&&0201.&&&&00201 1999 7,09
Монте Monte 20290 &&&&&&&&&&&&0444.&&&&00444 1999 14,91
Монтегроссо Montegrosso 20214 &&&&&&&&&&&&0397.&&&&00397 2006 22,78
Монтичелло Monticello 20220 &&&&&&&&&&&01253.&&&&001253 1999 10,64
Морозалья Morosaglia 20218 &&&&&&&&&&&01008.&&&&001008 1999 24,45
Морсилья Morsiglia 20238 &&&&&&&&&&&&0123.&&&&00123 1999 13,34
Мота Moïta 20270 &&&&&&&&&&&&&076.&&&&0076 1999 5,71
Мурато Murato 20239 &&&&&&&&&&&&0555.&&&&00555 1999 20,38
Мураччоле Muracciole 20219 &&&&&&&&&&&&&038.&&&&0038 1999 14,06
Муро Muro 20225 &&&&&&&&&&&&0248.&&&&00248 1999 7,92
Несса Nessa 20225 &&&&&&&&&&&&&077.&&&&0077 1999 5,86
Новале Novale 20234 &&&&&&&&&&&&&069.&&&&0069 1999 4,88
Новелла Novella 20211 &&&&&&&&&&&&&074.&&&&0074 2004 30,23
Нокарио Nocario 20229 &&&&&&&&&&&&&042.&&&&0042 1999 3,08
Нонца Nonza 20217 &&&&&&&&&&&&&067.&&&&0067 1999 8,04
Ночета Noceta 20219 &&&&&&&&&&&&&054.&&&&0054 1999 18,66
Оккьятана Occhiatana 20226 &&&&&&&&&&&&0163.&&&&00163 1999 12,62
Олетта Oletta 20232 &&&&&&&&&&&&0830.&&&&00830 1999 26,61
Олькани Olcani 20217 &&&&&&&&&&&&&055.&&&&0055 1999 14,25
Ольмета-ди-Капокорсо Olmeta-di-Capocorso 20217 &&&&&&&&&&&&0112.&&&&00112 1999 21,57
Ольмета-ди-Туда Olmeta-di-Tuda 20232 &&&&&&&&&&&&0291.&&&&00291 1999 17,4
Ольми-Каппелла Olmi-Cappella 20259 &&&&&&&&&&&&0143.&&&&00143 1999 51,1
Ольмо Olmo 20290 &&&&&&&&&&&&0168.&&&&00168 1999 4,47
Ольястро Ogliastro 20217 &&&&&&&&&&&&0107.&&&&00107 2006 9,49
Омесса Omessa 20236 &&&&&&&&&&&&0537.&&&&00537 1999 24,4
Ортале Ortale 20234 &&&&&&&&&&&&&025.&&&&0025 1999 4,06
Ортипорио Ortiporio 20290 &&&&&&&&&&&&0113.&&&&00113 1999 5,06
Паласка Palasca 20226 &&&&&&&&&&&&0117.&&&&00117 1999 49,56
Панкерачча Pancheraccia 20251 &&&&&&&&&&&&0184.&&&&00184 1999 14,35
Парата Parata 20229 &&&&&&&&&&&&&027.&&&&0027 1999 2,83
Патримоньйо Patrimonio 20253 &&&&&&&&&&&&0645.&&&&00645 1999 17,46
Пента-Аккуателла Penta-Acquatella 20290 &&&&&&&&&&&&&040.&&&&0040 1999 3,1
Пента-ди-Казинка Penta-di-Casinca 20213 &&&&&&&&&&&02837.&&&&002837 1999 18,53
Перелли Perelli 20234 &&&&&&&&&&&&0110.&&&&00110 1999 6,21
Перо-Казевеккье Pero-Casevecchie 20230 &&&&&&&&&&&&0120.&&&&00120 2002 4,71
Пье-д'Орецца Pie-d'Orezza 20229 &&&&&&&&&&&&&039.&&&&0039 1999 5,79
Пьеве Piève 20246 &&&&&&&&&&&&&085.&&&&0085 1999 19,7
Пьедигриджо Piedigriggio 20218 &&&&&&&&&&&&0137.&&&&00137 1999 10,43
Пьедикорте-ди-Гаджо Piedicorte-di-Gaggio 20251 &&&&&&&&&&&&0127.&&&&00127 1999 27,25
Пьедикроче Piedicroce 20229 &&&&&&&&&&&&0117.&&&&00117 1999 3,27
Пьедипартино Piedipartino 20229 &&&&&&&&&&&&&019.&&&&0019 1999 3,25
Пьетра-ди-Верде Pietra-di-Verde 20230 &&&&&&&&&&&&0115.&&&&00115 1999 8,79
Пьетракорбара Pietracorbara 20233 &&&&&&&&&&&&0539.&&&&00539 2006 26,15
Пьетральба Pietralba 20218 &&&&&&&&&&&&0314.&&&&00314 1999 38,98
Пьетрасерена Pietraserena 20251 &&&&&&&&&&&&&080.&&&&0080 1999 6,72
Пьетрикаджо Pietricaggio 20234 &&&&&&&&&&&&&054.&&&&0054 1999 5,44
Пьетрозо Pietroso 20242 &&&&&&&&&&&&0287.&&&&00287 1999 25,76
Пино Pino 20228 &&&&&&&&&&&&0182.&&&&00182 2008 7,04
Пинья Pigna 20220 &&&&&&&&&&&&&095.&&&&0095 1999 2,21
Пйобетта Piobetta 20234 &&&&&&&&&&&&&030.&&&&0030 1999 4,81
Пйоджола Pioggiola 20259 &&&&&&&&&&&&&069.&&&&0069 1999 18,59
Поджо-ди-Венако Poggio-di-Venaco 20250 &&&&&&&&&&&&0136.&&&&00136 1999 13,28
Поджо-ди-Нацца Poggio-di-Nazza 20240 &&&&&&&&&&&&0185.&&&&00185 1999 32,79
Поджо-д'Олетта Poggio-d'Oletta 20232 &&&&&&&&&&&&0140.&&&&00140 1999 16,16
Поджо-Мариначчо Poggio-Marinaccio 20237 &&&&&&&&&&&&&016.&&&&0016 1999 2,83
Поджо-Меццана Poggio-Mezzana 20230 &&&&&&&&&&&&0403.&&&&00403 1999 8,9
Польверозо Polveroso 20229 &&&&&&&&&&&&&034.&&&&0034 2005 1,96
Пополаска Popolasca 20218 &&&&&&&&&&&&&036.&&&&0036 1999 10,24
Порри Porri 20215 &&&&&&&&&&&&&047.&&&&0047 1999 4,5
Прато-ди-Джовеллина Prato-di-Giovellina 20218 &&&&&&&&&&&&&053.&&&&0053 2007 12,21
Прунелли-ди-Казаккони Prunelli-di-Casacconi 20290 &&&&&&&&&&&&0162.&&&&00162 1999 6,02
Прунелли-ди-Фьюморбо Prunelli-di-Fiumorbo 20243 &&&&&&&&&&&03300.&&&&003300 2009 37,41
Пруно Pruno 20264 &&&&&&&&&&&&0182.&&&&00182 1999 6,44
Пьянелло Pianello 20272 &&&&&&&&&&&&&076.&&&&0076 1999 16,73
Пьяно Piano 20131 &&&&&&&&&&&&&036.&&&&0036 1999 3,41
Пьяццали Piazzali 20234 &&&&&&&&&&&&&013.&&&&0013 1999 0,7
Пьяццоле Piazzole 20229 &&&&&&&&&&&&&043.&&&&0043 1999 3,86
Рападжо Rapaggio 20229 &&&&&&&&&&&&&010.&&&&0010 1999 2,56
Рапале Rapale 20258 &&&&&&&&&&&&0131.&&&&00131 1999 10,16
Ривентоза Riventosa 20250 &&&&&&&&&&&&0172.&&&&00172 2006 6,03
Рольяно Rogliano 20247 &&&&&&&&&&&&0549.&&&&00549 2007 26,7
Роспильяни Rospigliani 20219 &&&&&&&&&&&&&078.&&&&0078 1999 9,82
Рузьйо Rusio 20244 &&&&&&&&&&&&&066.&&&&0066 1999 8,58
Рутали Rutali 20239 &&&&&&&&&&&&0247.&&&&00247 1999 17,11
Саличето Saliceto 20218 &&&&&&&&&&&&&047.&&&&0047 1999 12,54
Сан-Гавино-д'Ампюньяни San-Gavino-d'Ampugnani 2B299 20213 &&&&&&&&&&&&&091.&&&&0091 2008 3,22
Сан-Гавино-ди-Тенда San-Gavino-di-Tenda 20246 &&&&&&&&&&&&&056.&&&&0056 1999 50,44
Сан-Гавино-ди-Фьюморбо San-Gavino-di-Fiumorbo 20243 &&&&&&&&&&&&0209.&&&&00209 1999 22,17
Сан-Дамьяно San-Damiano 20213 &&&&&&&&&&&&&038.&&&&0038 1999 5,72
Сан-Джованни-ди-Мориани San-Giovanni-di-Moriani 20230 &&&&&&&&&&&&&085.&&&&0085 1999 10,19
Сан-Джулиано San-Giuliano 20230 &&&&&&&&&&&&0608.&&&&00608 1999 23,93
Сан-Лоренцо San-Lorenzo 20244 &&&&&&&&&&&&0139.&&&&00139 2006 10,15
Сан-Мартино-ди-Лота San-Martino-di-Lota 20305 20200 &&&&&&&&&&&02748.&&&&002748 2006 9,54
Сан-Николао San-Nicolao 20230 &&&&&&&&&&&01316.&&&&001316 1999 7,73
Санта-Лучия-ди-Меркурио Santa-Lucia-di-Mercurio 20250 &&&&&&&&&&&&&069.&&&&0069 1999 23,79
Санта-Лучия-ди-Мориани Santa-Lucia-di-Moriani 20230 &&&&&&&&&&&01003.&&&&001003 1999 6,22
Санта-Мария-Поджо Santa-Maria-Poggio 20311 20221 &&&&&&&&&&&&0629.&&&&00629 1999 10,28
Санта-Мария-ди-Лота Santa-Maria-di-Lota 20309 20200 &&&&&&&&&&&01938.&&&&001938 2007 13,20
Санта-Репарата-ди-Баланья Santa-Reparata-di-Balagna 20220 &&&&&&&&&&&&0838.&&&&00838 1999 10,16
Санта-Репарата-ди-Мориани Santa-Reparata-di-Moriani 20230 &&&&&&&&&&&&&046.&&&&0046 2007 9,12
Сант'Андреа-ди-Боцьйо Sant'Andréa-di-Bozio 20212 &&&&&&&&&&&&&076.&&&&0076 1999 24,03
Сант'Андреа-ди-Котоне Sant'Andréa-di-Cotone 20293 20221 &&&&&&&&&&&&0222.&&&&00222 2007 8,91
Сант'Антонино Sant'Antonino 20220 &&&&&&&&&&&&&077.&&&&0077 1999 4,1
Санто-Пьетро-ди-Венако Santo-Pietro-di-Venaco 20250 &&&&&&&&&&&&0198.&&&&00198 1999 7,96
Санто-Пьетро-ди-Тенда Santo-Pietro-di-Tenda 20246 &&&&&&&&&&&&0332.&&&&00332 1999 125,66
Сент-Флоран Saint-Florent 20217 &&&&&&&&&&&01474.&&&&001474 1999 17,98
Сермано Sermano 20250 &&&&&&&&&&&&&076.&&&&0076 1999 7,62
Серра-ди-Фьюморбо Serra-di-Fiumorbo 20240 &&&&&&&&&&&&0256.&&&&00256 1999 43,2
Сильвареччо Silvareccio 20215 &&&&&&&&&&&&&097.&&&&0097 1999 4,82
Сиско Sisco 20233 &&&&&&&&&&&&0743.&&&&00743 1999 24,96
Ската Scata 20213 &&&&&&&&&&&&&044.&&&&0044 2007 2,8
Сколька Scolca 20290 &&&&&&&&&&&&&062.&&&&0062 1999 6,82
Соверия Soveria 20250 &&&&&&&&&&&&&068.&&&&0068 1999 11,73
Соларо Solaro 20240 &&&&&&&&&&&&0583.&&&&00583 1999 93,36
Сорбо-Оканьяно Sorbo-Ocagnano 20213 &&&&&&&&&&&&0716.&&&&00716 1999 10,63
Сорио Sorio 20246 &&&&&&&&&&&&0148.&&&&00148 1999 15,56
Спелонкато Speloncato 20226 &&&&&&&&&&&&0269.&&&&00269 2007 17,67
Стаццона Stazzona 20229 &&&&&&&&&&&&&033.&&&&0033 1999 1,39
Талазани Talasani 20230 &&&&&&&&&&&&0516.&&&&00516 1999 10,09
Таллоне Tallone 20270 &&&&&&&&&&&&0302.&&&&00302 1999 68,17
Тальйо-Изолаччо Taglio-Isolaccio 20230 &&&&&&&&&&&&0535.&&&&00535 1999 11,47
Таррано Tarrano 20234 &&&&&&&&&&&&&027.&&&&0027 1999 3,83
Токс Tox 20270 &&&&&&&&&&&&0142.&&&&00142 1999 14,79
Томино Tomino 20248 &&&&&&&&&&&&0186.&&&&00186 1999 5,8
Тралонка Tralonca 20250 &&&&&&&&&&&&&064.&&&&0064 1999 15,7
Уртака Urtaca 20218 &&&&&&&&&&&&0172.&&&&00172 1999 31,26
Фавалелло Favalello 20212 &&&&&&&&&&&&&047.&&&&0047 1999 5,56
Фариноле Farinole 20253 &&&&&&&&&&&&0210.&&&&00210 2006 14,76
Феличето Feliceto 20225 &&&&&&&&&&&&0197.&&&&00197 2005 15,25
Фельче Felce 20234 &&&&&&&&&&&&&043.&&&&0043 1999 4,67
Фикая Ficaja 20237 &&&&&&&&&&&&&034.&&&&0034 1999 5,05
Фочиккия Focicchia 20250 &&&&&&&&&&&&&030.&&&&0030 1999 7,11
Фуриани Furiani 20600 &&&&&&&&&&&04677.&&&&004677 2007 18,49
Цалана Zalana 20272 &&&&&&&&&&&&0149.&&&&00149 2006 13,2
Цилия Zilia 20214 &&&&&&&&&&&&0212.&&&&00212 1999 14,01
Цуани Zuani 20272 &&&&&&&&&&&&&051.&&&&0051 1999 5,16
Чентури Centuri 20238 &&&&&&&&&&&&0229.&&&&00229 1999 8,3
Червйоне Cervione 20221 &&&&&&&&&&&01452.&&&&001452 1999 11,45