Компьютер беттеуі

Компьютер беттеуі

Компьютер беттеуі (ағылшынша Desktop publishing – «столға қоятын баспахана», қысқартылғанда DTP) - баспаханадағы келесi мөрдiң мақсаты бар макетiнiң жасаулары немесе принтер үшiн қолдану дербес компьютерлер және арнайы программалық қамтамасыз ету. Қолданушы көрнектi элементтер тағы басқалар мәтiн, суреттер, фотосурет бола алатын беттiң меншiктi макетi құрады. тиiстi сан және мөрдiң материалдарының сапаларына байланысты принтер, риза граф немесе мамандандырылған баспаханаларға орындала алады. Компьютер беттеу бейiмделген бағдарлама қамтамасыз етудiң мысалдарымен келесi бағдарламалар болып табылады: QuarkXPress, Adobe InDesign, Scribus, Microsoft Publisher, Apple Pages. Компьютер беттеуi терминмен кiтаптар және журналдар үшiн беттiң макетiнiң жасауына ғана емес түсiнедi. Сонымен бiрге бұл термин жарнамалық хабарлаулардың макеттерi, көрме стендтерiнiң ораушы, дизайнының жасауы үшiн қолданады тағы сол сияқтылар.

Тарихы өңдеу

Компьютер беттеуінің бастамасы 1985 жылы Aldus компаниясының шығарған PageMaker бағдарламасымен және Apple Computer компаниясының Laser Writer атты дербес лазерлік притерлерімен қатарлас шыққан.