Консолидация

Консолидация(лат. consolіdatіo, consolіdіo – біріктіру, нығайту), шоғырланым, шоғырландыру – 1) социологияда – адамдарды, әлеум. топтарды, қоғамдық ұйымдарды белгілі бір ортақ мақсат үшін біріктіру; 2) экономикада – алып-сатарлық акциялармен сауда жасаудан алынған пайда.

  • Консолидация — екі немесе одан да көп әлеуметтік топтарды біріктіру
  • Консолидация — нормативтік актілерді жүйелеу
  • Консолидация — мемлекеттік валюта қорындағы ұлттық валютаны халықаралық ақша активтерімен алмастыру