"Көсеу" үй тұрмысына, яғни ошақтын басында (қасында) пайдаланылатын тұрмыстық зат. қызыметі: отты көсегенде пайдаланылады. негізінен қалақ, шымшуырын, көсеу бірге пайданылатын құрал. жасалуы: темір материялынан жасалған құрал.

Көсеу
Көсеу