Мал білдіруі мүмкін:

  • Ауыл шаруашылығы жануарлары — адам қолда ұстайтын ауыл шаруашылығы жануарлары; селекция арқылы өсірілетін — ерте заманнан ауланған және қолға үйретілген құстар мен жануарлардың жабайы табиғат өкілдерінің қажетті қасиеттері мен ерекшеліктерін іріктеу.
  • Кіріс — олжа, пайда, табыс, ұтыс.