Монохроматты сәулеленудің спектрлік жарық тиімділігі

Монохроматты сәулеленудің спектрлік жарық тиімділігі − монохроматтық жарықтық әсер еткендегі адам көзінің сезімталдылығын сипаттайтын физикалық шама. Белгәленуі - , Халықаралық бірліктер жүйесінде лм/Вт шамасына ие. Ескірген атауы - көрінулік. Жарықтық тиімділігін екі шаманың көбейтіндісі ретінде белгілеуге болады.
Б9л жерде  — максимум кезінде жететін мәні, ал  — максимумда бірге теңелетін толқын ұзындығының өлшемсіз функциясы.

Қосымша қараңыз

өңдеу