Мұнай геологиясы

Мұнай геологиясы - мұнай мен газдың жер қойнауындағы шоғырлану пішіндерін, олардың пайда болу, түрлену, бұзылу және орналасу заңдылықтарын зерттейтін геология бөлімі. Мұнай геологиясының ғылыми және практикалық мақсаттары: мұнай түзілу теориясын, мұнай мен газ кен орындарын іздестіру мен барлаудың әдістерін жасақтау, ашылған мұнайлы-газды және ықтимал мұнайлы-газды нысандардың келешегіне баға беру. Тектоникамен, құрылымдық, тарихи жене аймақтық геологиямен, литологиямен, геохимиямен, геофизикамен, гидрогеологиямен тығыз байланысты. Зерттейтін негізгі теориялық меселелері: жер қыртысындағы көмірсутектердің пайда болуы және түрленуі; осы пайдалы қазба жатындарының қалыптасуы мен ыдырауы; мұнай мен газ шоғырларының орналасу заңдылықтары.Мұнай геологиясының негізінде мұнай мен газ кен орындарын іздестіру мен барлау туралы ілім, мұнай кәсіпшілік геологиясы, мұнай және газ кен орындарын игеру меселелерімен айналысатын арнаулы ғылым салалары дамыды.

Дереккөздер өңдеу

  • Қазақстанның мұнай энциклопедиясы. 2 томдық - Алматы: "Мұнайшы" Қоғамдық қоры, 2005. ISBN 9965-9765-1-1