Мұхамеджанов сөзі мынадай мағыналар білдіруі мүмкін: