Параллелограмм

Параллелограмм – қарама-қарсы қабырғалары параллель болатын, яғни параллель түзулердің бойында орналасқан төртбұрыш.

Параллелограмм

Параллелограммның қасиеттері өңдеу

 1. Қарама – қарсы орналасқан қабырғалары тең. :  ,  .
 2. Қарсы жатқан бұрыштары тең. :  
 3. Диагональдары қиылысады және қиылысу нүктесінде қақ бөлінеді. :  ,  .
 4. Бұрыштарының іргелес біржақты жатқан қабырғаларының қосындысы 180º-қа тең.
 5. Диагональдарының квадраттарының қосындысы оның барлық қабырғаларының квадраттарының қосындысына тең.
 

Параллелограммның белгілері өңдеу

Егер мына шарттар орындалса онда төртбұрыш параллелограмм болады:

 1. Қарама – қарсы қабырғалары тең және параллель (|AB| = |CD|, |AD| = |BC|)
 2. Қарама – қарсы қабырғалары қос – қостан тең (|AB| = |CD|, AB || CD).
 3. Қарама – қарсы бұрыштары қос – қостан тең (∠A = ∠C, ∠B = ∠D).
 4. Диагональдары қиылысу нүктесінде қақ бөлінеді (|AO| = |OC|, |BO| = |OD|).[1]
 
 

Параллелограммның ауданы өңдеу

 

Параллелограммның ауданы оның негізінің биіктікке көбейтіндісіне тең:

 •  , бұл жерде   — негізі,   — биіктік.

Параллелограммның ауданы оның іргелес қабырғаларының ұзындықтарының көбейтіндісіне және олардың арасындағы бұрыштың синусына тең:

 •  ,   және   іргелес қабырғалары,    және   арасындағы бұрыш.

Герон формуласы арқылы:

 •  , мұндағы  

Дереккөздер өңдеу