Прогрессия(лат. progressіo – алға қарай жылжу) – әрбір ик мүшесі оның алдыңғы ик-1 мүшесіне тұрақты санды (берілген П. үшін) қосқанда (қ. Арифметикалық прогрессия) немесе көбейткенде шығатын и1и2,...,иn, ... сан тізбегі.