Жұмфак, жұмысшы факультеті – Кеңес өкіметінің алғашқы жылдарында жұмысшы және кедей шаруа жастарына жалпы орта білім беру үшін ашылған оқу орны. Алғашқы Р. 1919 ж. Мәскеуде Г.В. Плеханов атынд. Халық ш. ин-ты (бұрынғы Сауда ин-ты) жанынан ашылған. Оқу мерзімі