Тау мұздықтары

Тау мұздықтары — морфологиясы мен динамикасы жағынан жердің рельефіне түгелдей бағынатын таулы аудандардың ақпа мұздықтары. Тау қыраттарының беткейіндегі аңғарлар мен депрессияларды алып жатады. Морфологиялық жағынан тау мұздықтары мынандай мұздыңтарга ерекшеленеді:

  1. аспа мұздық — тік тау беткейлеріндегі онша терең емес ойыстарда орналасады;
  2. кар мұздықтары — карларда орналасады;
  3. аңғар мұздық — аңғарларда орналасады, олардың ішінде жабайы, тармақ (дендриттік) мұздықтар болады;
  4. жаңарған мұздың — аспа не аңғарлық мұздықтардың құлауынан жаңарып тұратын мұздыңтар;
  5. қоржын мұздықтар.

ДереккөздерӨңдеу

  • Русско-казахский толковый географический словарь. Под общей редакцией академика АН КазССР, проф. С. К. Кенесбаева и кандидата филол. наук А. А. Абдрахманова. Алма-Ата, Изд-во «Наука», 1966, стр. 204. (Академия наук Казахской ССР. Институт языкознания. Сектор физической географии). Составители: Ж. Аубакиров, С. Абдрахманов, К. Базарбаев.