Теріскен

Теріскен сөзі мынадай мағыналар білдіруі мүмкін: