Тоғыз-Оғыз– ежелгі түркі тайпасы, 8 ғ-дағы Орхон-Енисей жазбаларында кездесетін тайпалар одағы. Тоғыз Оғыз туралы алғашқы деректер 630 жылғы Қытай жазбаларында кездеседі. Одақтың негізін тоғыз тайпа: сеяньто , эдиз, букут, тунло, хунь, хусэ, секир, сицзе, циби құраған.