Тригонометриялық нивелир

Тригонометриялық нивелирлеу кезінде нүктелер арасындағы асып кету өлшенген вертикаль бұрыштар мен нүктелер арасындағы қашықтық (көлденең салуларға) бойынша анықтайды.

Тригонометриялық нивелирлеу бiр станциядан кез келген өзара көрінетін нүктелердiң арасындағы асып кетудi анықтауға мүмкiндiк бередi.

Асып кету теодолит (кипрегел, эклиметр) көмегімен өлшенген бір нүктеден екінші нүктеге дейінгі визирленген түзудің көлбеу бұрышымен (α) және бұл нүктелердiң арасындағы қашықтықпен (S ) анықталады

Тригонометриялық нивелирлеу топографиялық түсіріс кезінде және басқа жұмыстарда қолданылады.