Электрдинамика

Электрдинамика (электр және динамика) – электр зарядтарының (электр тогының) қозғалысы мен олардың өзара әсерінің заңдары туралы ілім. Ол электр тогының механикалық, жылулық, химиялық әсерлерін, сондай-ақ тұрақты және айнымалы токтың электрмагниттік өрісін, т.б. зерттейді. Электрдинамиканың негізіне Максвелл теңдеулері мен Х.А. Лоренцтің электрондық теориясы алынады.