Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі

Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі(ҚРАК) – азаматтық құқықтың негізгі көзі, азаматтық заңдардың басты құжаты. Жалпы бөлімі 1995 ж., ерекше бөлімі 1999 ж. күшіне енгізілді. Барлығы 1124 баптан тұрады.