Күн және ай әріптері

(Қамария әріптері бетінен бағытталды)

Араб тілінде әріптер күн және ай әріптері болып екіге бөлінеді (араб.: حروف شمسية‎ күн әріптері хуруф шамсия) және ай әріптері (حروف قمرية хуруф қамария) [1]

Күн әрібтері (қызыл) және қара түстегі (ай) әрібтері

егер әл (الـ) ден кейін қамария әріптерінің біреуі келсе онда әл дегі ләм әрпі сукунды болып айтылады.
Қамария әріптері 14 әріп: ه ﻱ ﻭ ﻡ ﻙ ﻕ ﻑ ﻍ ﻉ ﺥ ﺡ ﺝ ﺏ ء;

егер әл (الـ) ден кейін шәмсия әріптерінің біреуі келсе ләм айтылмай одан кейінгі шәмсия әрпі шәддәлы оқылады.
Шәмсия әріптері 14: ﻥ ﻝ ﻅ ﻁ ﺽ ﺹ ﺵ ﺱ ﺯ ﺭ ﺫ ﺩ ﺙ ﺕ;

[2]

Мысалдар:

  Та: التاجر / ат-таджри,
  Са: الثانية / ас-санияһ,
  Даль: الدرس / ад-дарс,
  Заль: الذاكرة / аз-Закира,
  Ра:  الرجل / ар-раджул,
  Зайн: الزجاج / аз-зуджадж,
  Син: ‏ السودان‎‎/ ас-судан,
  Шин: ‏الشمس ‎/ аш-шамс,
  Сад: الصواب / ас-сауаб,
  Дад: الضاحية / ад-дахияһ,
  Та: ‏الطاولة ‎/ ат-тауиля,
  За: الظفر / аз-зуфр,
  Лям: اللطف / ал-лутф, 
  Нун: النصر / ән-наср.

Сілттемелер

өңдеу
 1. Abboud Peter F. et al. Elementary Modern Standard Arabic 1 — Cambridge UP, 1983. — P. 123–124. — ISBN 0-521-27295-5.
 2. Құран оқып-үйренейік, көкжиек баспасы, 2009

Сыртқы сілттемелер

өңдеу