Қараңғы энергия

Қараңғы энергия (ағылш. Dark energy) — космогогияда энергияның бір түрі, ол әлемнің математикалық модельінде жасалып, біздің әлеміміздің кеңеюін бақылауы үшін жасалған. Қараңғы энергияны түсіндірудің 2 нұсқасы бар: Космологиялық константа және Квинтессентия

Космологиялық константа - бүкіл ғалам өзгермейтін тұрақты тығыздықпен толтырылған Квинтессентия - динамикалық аудан , ол жерде энергиялық тығыздық уақыт пен кеңістік арасында өзгеріп отырады.

Осы Қараңғы энергия термині біздің ғаламымыздың үдемелі ұлғаюының гипотизасының бір дәлелдемесінде қолданады. Статаистика бойынша, сонғы 100 жылда, біздің әлем кеңеюде және неғұрлым уақыт көп өтсе, соғұрлым ол тез бір-бірінен алшақтауда, бұл актуалды мәселелер қатарына 1998 жылы енді. Ал, әлемнің 70% осы Қараңғы энергия құрағандықтан,ғалам ұлғаюының басты катализаторы деп оны есептеуде.