Ұлу:

  1. бауыраяқты моллюскалардың екінші атауы;
  2. ұлу — ішкі құлақтың ұлуға ұқсас бөлігі.