Java Persistence API - Java тілінде бағдарламалық жасақтама фреймворкі, бұл фрейворк Java SE және Java EE платформаларында реляциялық ақпарат модельдерін басқару қызметін атқарады.

Нысан өңдеу

Нысан (Entity) — @Entity аннотациясы арқылы немесе XML арқылы дерекқормен байланыс құрған POJO классы.

Бұл класста:

 • Бос конструктор (public или protected), өзге конструкторлар болуы мүмкін
 • Басқа бір класстың бір бөлігі, ішкі класы бола алмайды, интерфейс бола алмайды, enum бола алмайды
 • Кем дегенде бір @Id бар болуы қажет.
 • Мұрагер класс бола алмайды және мұралана алмайды

Аннотация қолдану мысалы өңдеу

Java Persistence API аннотациялар арқылы бизнес-объекттерді тауып дерекқормен қосымша арасында интерфейс қызметін атқарады:

package org.foo.models.auth;

import java.io.Serializable;
import java.util.Date;
import java.util.List;
import javax.persistence.Basic;
import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.JoinColumn;
import javax.persistence.ManyToOne;
import javax.persistence.NamedQueries;
import javax.persistence.NamedQuery;
import javax.persistence.Table;
import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement;
import javax.xml.bind.annotation.XmlTransient;

@Entity
@Table(name = "account")
@XmlRootElement
@NamedQueries({
  @NamedQuery(name = "Account.findAll", query = "SELECT a FROM Account a"),
  @NamedQuery(name = "Account.findByLogin", query = "SELECT a FROM Account a WHERE a.login = :login"),
  @NamedQuery(name = "Account.findByEmail", query = "SELECT a FROM Account a WHERE a.email = :email")})
public class Account implements Serializable {
  private static final long serialVersionUID = 1L;
  @Id
  @Basic(optional = false)
  @Column(name = "login")
  private String login;
  @Basic(optional = false)
  @Column(name = "password")
  private String password;
  @Basic(optional = false)
  @Column(name = "email")
  private String email;
  
  @JoinColumn(name = "typeProfil", referencedColumnName = "idProfil")
  @ManyToOne(optional = false)
  private Profil typeProfil;
  
  public Account() {
  }

  public Account(String login) {
    this.login = login;
  }

  public Account(String login, String password, String email) {
    this.login = login;
    this.password = password;
    this.email = email;
  }

  public String getLogin() {
    return login;
  }

  public void setLogin(String login) {
    this.login = login;
  }

  public String getPassword() {
    return password;
  }

  public void setPassword(String password) {
    this.password = password;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public Profil getTypeProfil() {
    return typeProfil;
  }

  public void setTypeProfil(Profil typeProfil) {
    this.typeProfil = typeProfil;
  }
  
}

Тағы қараңыз өңдеу

Сілттемелер өңдеу