Java Servlet

(Servlet бетінен бағытталды)

Servlet сервлет - компьютер сервері мүмкіншіліктерін арттыруға арналған Java бағдарламалық тілінде жазылған класс. Java Servlet-тің Applet-тен айырмашылығы Java Servlet сервер құрылғысында жұмыс істейді, ал Applet клиент жақта жұмыс істейді. Әдетте веб-браузер рөлін атқарады, веб-браузер серверден сервлет арқылы сұрау жібереді, жауабын сервлет HTML-беті ретінде қайтарады.

Сүретте JSP файлының бағдарламалық жасақтамадағы қызметі көрсетілген.

JSP JavaEE Өңдеу

Веб-браузерге қайтарылатын HTML жауап дұрыс форматта сақталуы үшін сервлетте Java EE-нұсқасынан бастап JSP беттері технологиясы қолданыла бастады.

Мысалы Өңдеу

import java.io.IOException;
 
import javax.servlet.ServletConfig;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
 
public class ServletLifeCycleExample extends HttpServlet {
 
  private int count;
 
  @Override
  public void init(ServletConfig config) throws ServletException {
    super.init(config);
    getServletContext().log("init() called");
    count=0;
  }
 
  @Override
  protected void service(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
      throws ServletException, IOException {
    getServletContext().log("service() called");
    count++;
    response.getWriter().write("Incrementing the count: Count = "+count);
  }
 
  @Override
  public void destroy() {
    getServletContext().log("destroy() called");
  }	
 
}


Тағы қараңыз Өңдеу

Сілттемелер Өңдеу