Мәтінді ауыстыру, мәтінді жазғанда алмастыру немесе автотүзеумәтін редакторларында (мысалға: Microsoft Office) жәнеApple компаниясының құрылғыларына (iPod, iPhone және iPad-та) қондырылған мәтін енгізу интерфейстерінде қолданылатын функция. Ол автотолықтыру функциясына ұқсас, бірақ ондай емес. Бұл функцияның басты қызметі көп кездесетін қателіктерді түзеп, қолданушының орфографиясын тексеру. Қолданушының қолдану әдісіне байланысты автотүзеу мәтінге керекті тыныс белгілерін де қойып отырады.

Қосымша қызметтере екі бас әріппен басталатын сөздерді түзеу (мысалға: ҮЛгі), жаңа сөйлемнің басына бас әріп қою және Caps Lock батырмасын байқамай басып қойғанда түзеу кіреді.

Автоматты түрде түзеуге арналған сөздер тізімін қолданушының өзгертуіне болады және белгілі сөздердің орнына арнайы ярлыктар қолдануға болады. Мысалға адам өнеркәсіптік революция жайлы эссе жазып жатса, «ир» деген жазуды «индустриалды революция» деп өзгертілетін қылып қойып, қолданушының уақытын үнемдеуге мүмкіндік береді.

Кейбір автономды бағдарламалар бір мәтін редакторымен шектелмей, операциялық жүйенің барлық бөлігінде мәтіннің автотүзетуін жүзеге асыра алады.

Мысалдар
Бастапқы Түзетілген
yuor your
(r) ®
aboutit about it
where;s where's
*bold* bold
_italic_ italic