Агглютинация сөзінің мынадай мағыналары болуы мүмкін: