Агглютинация

Агглютинация сөзінің мынадай мағыналары болуы мүмкін: