Амидаза — қышқыл амидтерде кездесетін көміртек пен азот атомының арасындағы байланысты гидролиз арқылы үзетін гидролиздік ферменттердің бір тобы.

PDB 1m22 EBI.jpg

Amide hydrolysis Amidase.png

Бұған несеп зәрін аммиак және көмір қышқылына ажырататын уреаза, аргининді аммиак және орнитинге бөлетін аргиназа, аспарагинді аммиак және аспарагин қышқылына ыдырататын аспарагиназа жатады. Бұл топқа гипураза, пуриндезамидазалар т.б. ферменттер жатады. Амидаза жануарлар және өсімдік қабықшаларында, микроорганизмдерде болады, ол азот алмасу үрдісіне қатысады.