Квадраттық түбір — нұсқалар арасындағы айырмашылық

Ал берілген дәреженің мәні мен көрсеткіші бойынша дәреженің негізін табуды түбір шығару деп атайды.
 
'''Анықтама.'''. ''Теріс емес <math>~a</math> саныныц квадрат түбірі деп квадраты <math>~a</math>-ға тең <math>~b</math> санын атайды.''
 
Мысалы, <math>~64</math> санының квадрат түбірі <math>~8</math> және <math>~-8</math>, өйткені <math>~8^2 = 64</math> және <math>~(-8)^2 = 64.</math>
Түбірдің оң мәнін арифметикалық квадрат түбір деп атайды. Қарастырылған мысалда <math>~8</math> саны арифметикалық квадрат түбірді береді.
 
'''Анықтама.''' Квадраты <math>~a</math>-ға тең кез келген теріс емес <math>~b</math> саны теріс емес a санының арифметпикалық квадрат түбірі деп аталады.
 
<math>~a</math> санынан алынған арифметикальщ квадрат түбір <math>~-\sqrt{a}</math> деп белгіленеді. Мұндағы <math>~\sqrt{}</math> таңбасы арифметикалык квадрат түбірдің белгісі
немесе радикал, <math>~a</math> — түбір белгісінің ішіндегі өрнек.
627

өңдеме