Астаналық территория

Астаналық округ, Астаналық территория, Федералды астаналық округ, Федералды астаналық территория, Ұлттық астаналық округ — кейбір провинция-регионға бөлінетін федералды мемлекеттер мен унитарлы елдердегі астанаға берілген, бірақ қандай да бір провинцияның бөлігі немесе федерация субъекті емес мемлекеттің орталық билігіне бағынатын әкімшілік-территориалды бірлік.

Федералды астаналық округтер өңдеу

Федеральные столичные округа өңдеу

Жоспарлануда өңдеу

Ұлттық астаналық округтар өңдеу