ЬАЙБАТША - байыргы қазақ қоғамындагы байлардың доулетін, қоғамдағы әлеуметтік орнын, мэртебесін кушейту мақсатында, дәстүрлі билік жүйесіндегі созінің өтімдігіне байланысты айтылатын теңеу сөз. Осыған орай, қазақта бай баласы байбатша деген атау қалыптасқан. Ягни I». көшпелі аристократтардың атауының метафоралық когнитивтік образы.[1]

ДереккөздерӨңдеу

  1. Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының дәстүрлі жүйесі. Энциклопедия. - Алматы: DPS, 2011. - ISBN 978-601-7026-17-2