Бурабай сөзінің келесі мағыналары бар:

Елді мкендер:

Басқа мағыналар: