Гиперемия

Гиперемия (гр. Ὑπερ - жоғарғы, αἷμα - қан) - қан айналым жүйесінің бір жерінде қанның толып, тұрып қалуы.