Джоуль (қазақша белгіленуі Дж, халықаралық белгіленуі J) — Халықаралық бірліктер жүйесіндегі (СИ) жұмыстың, энергияның және жылу мөлшерінің өлшем бірлігі. Бір Джоуль бір Ньютон күштің күш бағытында бір метр жолға істелінген жұмысқа тең: 1 Дж = 1 Н·м.

Басқа өлшем бірліктеріне аудару

өңдеу
  • 1 Дж = 1 кг·м²/с² = 1 Н·м = 1 Вт·с = 1 Кл·В.
  • 1 Дж = 107 эрг.
  • 1 Дж ≈ 6,24151×1018 эВ.
  • 1 МДж = 0,277(7) кВт·сағ.
  • 1 кВт·сағ = 3,6 МДж.
  • 1 Дж ≈ 0,238846 калория.
  • 1 килограмм-күш-метр (кгк·м) = 9,80665 Дж.
  • 1 Дж ≈ 0,101972 кгк·м.

Еселік және үлестік бірліктер

өңдеу
Еселік Үлестік
шама аты белгіленуі шама аты белгіленуі
101 Дж декаджоуль даДж daJ 10−1 Дж дециджоуль дДж dJ
102 Дж гектоджоуль гДж hJ 10−2 Дж сантиджоуль сДж cJ
103 Дж килоджоуль кДж kJ 10−3 Дж миллиджоуль мДж mJ
106 Дж мегаджоуль МДж MJ 10−6 Дж микроджоуль мкДж µJ
109 Дж гигаджоуль ГДж GJ 10−9 Дж наноджоуль нДж nJ
1012 Дж тераджоуль ТДж TJ 10−12 Дж пикоджоуль пДж pJ
1015 Дж петаджоуль ПДж PJ 10−15 Дж фемтоджоуль фДж fJ
1018 Дж эксаджоуль ЭДж EJ 10−18 Дж аттоджоуль аДж aJ
1021 Дж зеттаджоуль ЗДж ZJ 10−21 Дж зептоджоуль зДж zJ
1024 Дж иоттаджоуль ИДж YJ 10−24 Дж иоктоджоуль иДж yJ
     СИ қосымшаларын қолдану құпталмайды