Диазоқосылыстар

Диазоқосылыстаркөміртегінің бір атомымен байланысқан екі азот атомынан тұратын топтамасы бар органик. қосылыстар. Д. алифаттық және ароматты болып жіктеледі.