Диалектикалық логика

Диалектикалық логика — объективті шындықтың адам ойында тұтас бейнеленуі мен адам танымының жалпы заңдары мен пішімдері туралы ғылым. Ол заттың негізінен іс-әрекеттің анықтаушылық рөлі туралы принципке; тарихилық пен логикалықтың бірлігі, абстрактылықтан нақтылыққа қарай өрле