Дискіенгізгі

Дискіенгізгі — белгілі тұрпаттағы дискінің құрамын оқу мен жазу үшін пайдаланылатын жадтау құрылғысы.

Floppy Disk Drives 8 5 3.jpg

Дискіенгізгілер бірнеше түрге бөлінеді: