Егеу — металдың жұқа қабатын жануға арналған көпжүзді (көптісті) металл кесетін аспап. Егеудің білік пішінде жасалған жұмыстық бөлігінде материал кесетін кертіктер жасалынады. Білігінің 1 см ұзындығына келетін кертіктер санына қарай егеу ірі тісті егеу (4,5 — 12 кертік), ұсақ тісті егеу (13 — 26) және ұлпа тісті егеу (42 — 80) болып ажыратылады. Ірі тісті егеу рашпиль, ал ұсақ тісті егеу надфиль деп аталады. егеу көлденең қимасының пішініне сәйкес жалпақ, үш қырлы, шаршы, айшық және жұмыр болып бөлінеді. Егеу жоғары көміртекті аспаптық болаттан жасалынып, беттік жасытудан өткізіледі. Олар слесарлық жұмыстарда, араның тісін қайрауға, т.б., сондай-ақ, металл емес материалдарды өңдеуге (мысалы, рашпильмен ағаш, былғары өңделеді) қолданылады.

Дереккөздер:Өңдеу

Қазақ Ұлттық Энциклопедиясы