Жоғарғы Кеңес

Жоғарғы Кеңес мынадай мағыналар беруі мүмкін: