Катион — оң қуатталған ион. Электр өрісінде теріс электродқа (катодқа) қарай қозғалады. Бос күйінде плазманың газ фазасында және аниондармен бірге көптеген тұздардың құрамында болады. Оң электр қуатының шамасымен сипатталады: мысалы, NH 4 + — жалғыз қуатталған аммоний катионы, Са 2 + — екі есе қуатталған кальций катионы. Электр өрісінде катиондар теріс электродқакатодқа тартылады. Бейтарап бөлшектерден бір немесе бірнеше электронды қатты қыздыру, электрлік заряд, иондаушы сәуле, тағы басқа нәтижесінде айырып алады. Электролиттердің электролизі кезінде катодқа қарай тартылады. Құрамында катионы бар және жұпталмаған электрондары бар бөлшектер катиондар-радикалдар деп аталады.

Бұл термин гректің «καθιών» сөзінен шыққан: түсу, төмен түсу. Терминді Майкл Фарадей 1834 жылы шығарды.

Тағы да қараңыз өңдеу