Комсомол мұнай кен орны

Комсомол мұнай кен орныМаңғыстау облысы Маңғыстау ауданында орналасқан. Кен орны 1984 жылы ашылған.

Тығыздығы, құрамыӨңдеу

Шөгінділердің жоғарғы қалыңдығы 4458 м. Коллекторлары түрліше түйірлі құмтастардан құралған, кеуектігі 15 – 17%, өткізгіштігі 0,002 – 0,038 мкм2. Мұнайы өте жеңіл, тығыздығы 791 кг/м, құрамында 0,35% күкірт, 9,7% парафин, 3%-дай шайырлар, 0,33% асфальтендерар. Мұнайда еріген газдар құрамы жағынан ауыр, олардағы ауыр көмірсутектердің мөлшері , метан 57%, азот 4,9%, көмір қышқыл газы 1,5%.