Константа(лат. constans, constantіs – тұрақты, өзгермейтін) – математикалық, физикалық, т.б. процестерде кездесетін тұрақты шама. х шамасының тұрақтылығы хconst түрінде жазылады. Әдетте, Константаны С әрпімен белгілейді.“Константа” ұғымы тар мағынада белгілі бір сандық мәні бар тұрақты ретінде қарастырылады. Мысалы, физикалық заңдардың теңдеулеріне енетін іргелі физикалық Константалар, яғни сандық коэффициенттер осы мағынада қолданылады.[1]


Пайдаланылған әдебиеттер өңдеу

  1. "Қазақ энциклопедиясы"