Көзқарас - 1)метафизикалық ойлау мен зерттеулер нәтижелерінің жиынтығы, объективті дүниеге және ондағы адамның орнына, адамның өзін қоршаған ортасы мен өзіне деген қатынасын білдіретін пікірлерінің және олардан туындайтын өмірлік ұстанымдарының, сенімдерінің, идеалдарының, құндылықтық бағыттарының жүйесі;2)адамдардың өздері өмір сүріп жатқан қоғамдағы, кезеңдегі немесе бұрын болған оқиғалар мен құбылыстарға, жеке тұлғаларға, идеяларға, т.б. қарым-қатынасы және содан туындайтын иланымы, тіршілікте, түрлі қызметте басшылыққа алатын ұстанымы. Көзқарас білім алу, еңбек ету, қоғамдық жұмыстарға араласу, ғылыммен шұғылдану, т.с.с. адамның теориялық және тәжірибелік таным әрекеті барысында қалыптасады; қараңыз [1]


Көзқарас - 1. ф и л о с о ф и я л ы қ. Адамдардың өздері өмір сүріп жатқан қоғамдағы немесе бұрын болған оқиғалар мен құбылыстарға, жеке тұлғаларға, идеяларға т.б. қарым-қатынасы және содан туындайтын иланымы, басшылыққа алатын ұстанымы.

Көзқарас - 2. п с и х о л о г и я л ы қ. Адамның, әлеуметтік топ не қоғамның айналада болып жатқан процестерге, құбылыстарға қатысын айқындайтын дүниетанымдық категория.

Көзқарас - 3. Пікір, ой, ұғым.

Дереккөздер

өңдеу
  1. Дүниеге көзқарас

Қазақ Энциклопедиясы, 11 - том

Қазақ тілінің әмбебап сөздігі