Лептон (грек. leptos — жұқа, жеңіл) — күшті өзара әсерге қатынаспайтын элементар бөлшектер тобы. Лептондарға электрон, мюон, нейтрино, 1975 ж. ашылған ауыр лептон (массасы 1,8ГэВ) және олардың антибөлшектері жатады. Барлық Лептондардың спині 1/2-ге тең, яғни олар фермиондар болып табылады. 1975 ж. американ физигі М.Перл басқарған топ қарама-қарсы электрон-позитрон шоқтарының соқтығысуы тәжірибелері кезінде анықтаған. Позитронның электронмен соқтығысуы кезінде τ–және оның антибөлшегі τ жұбы пайда болған.