Лопиталь ережесі

Лопиталь ережесі және түріндегі анықталмағандықты айқындайтын ереже; қарастырылып отырған функциядағы функция қатынасының шегін туынды қатынасының шегіне айналдыру. Лопиталь ережесін Иоганн Бернулли тауып, 1696 ж. Г. Лопиталь енгізген.

ТұжырымдамасыӨңдеу

Лопиталь ттеоремасы:

  1.   немесе  ;
  2.   және    -нүктесінің тесік маңында дифференцияланады;
  3.    -нүктесінің тесік маңында;
  4.   табылады,

онда   табылады.

Шектер біржақты болулары да мүмкін.