Матрица дәрежесі

Матрица дәрежесі - матрица дәрежесі деп нөлге тең емес минордың ең жоғарғы ретін айтады. Матрицаның дәрежесі өзгермейді, егер: 1) екі жолды (бағанды) орнымен ауыстырса; 2) бір жолдың (бағанның) элементтерін тұрақты нольге тең емес санға көбейтсе; 3) Бір жолдың (бағанның) элементтерін тұрақты санға көбейтіп басқа жолдың сәйкес элменттеріне қосса.

Бұндай түрлендірулер эквивалентті түрлендірулер деп айтылады. Эвивалентті түрлендіргеннен кейін берілген матрицаға эквивалентті матрица пайда болады.

Дереккөздер өңдеу