Михаэлис — Ментен теңдеуі

Михаэлис — Ментен теңдеуі — фермент көмегімен катализ жүрген реакцияның жылдамдығының субстрат концентрациясына тәуелділігімен сипатталатын, ферментативті кинетиканың негізгі теңдеуі. Теңдеу атауы — алғаш ашушылар — Леонор Михаэлис пен Мод Леонора Ментеннің құрметіне берілген. Михаэлис теңдеуін қанағаттандыратын қарапайым теңдік:

Реакция жылдамдығының V концентрацияға [S] тәуелділігінің графигі.

Теңдеудің жалпы түрі:

,

бұл жерде

  •  — реакцияның максимал жылдамдығы, ол тең;
  •  — Михаэлис тұрақтысы. Сипаттама бойынша,