Морфометрия (орометрия) — белгілі бір өлшем бірліктерімен (ұзындық, аудан, көлем) немесе дерексіз көрсеткіштермен (индекстермен) рельеф формаларын санды сипаттама әдісімен өлшеу. Мысалы, су бассейндері (көлдер, теңіздер) олардың ауданымен, орташа және максимумдық тереңдігімен, су көлемімен және тағы басқалармен сипатталады; тау жоталары олардың асуларының орташа биіктігімен, шыңдарының орташа биіктігімен, биіктік амплитудасымен, орташа көлбеулігімен тағы басқалар. сипатталады. Морфометрияның территорияға экономикалық баға беру үшін маңызы өте зор.

Дереккөздер

өңдеу
  • Русско-казахский толковый географический словарь. Под общей редакцией академика АН КазССР, проф. С. К. Кенесбаева и кандидата филол. наук А. А. Абдрахманова. Алма-Ата, Изд-во «Наука», 1966, стр. 204. (Академия наук Казахской ССР. Институт языкознания. Сектор физической географии). Составители: Ж. Аубакиров, С. Абдрахманов, К. Базарбаев.