МұңалӨңдеу

Қазақ-Алшын-Байұлы-Адай-Келімберді- Мұңал

Мұңал

Мұңалдан-Әли, Бәйімбет, Жаулы, Шоғы(Қырықмылтық)

ЖаулыданӨңдеу

Қосқұлақ, Ескелді, Жары.

ЖарыданӨңдеу

Тоқтамыс

ТоқтамыстанӨңдеу

Бабеке, Тілеке

ТілекеденӨңдеу

Доспанбет

ДоспанбеттенӨңдеу

Қамысбай

ҚамысбайданӨңдеу

Сүлеймен

СүлейменненӨңдеу

Олжа

ОлжаданӨңдеу

Мырзатай

МырзатайданӨңдеу

Жоламан

ЖоламаннанӨңдеу

Нұрлан

НұрланнанӨңдеу

Қасымжомарт

ӘлиденӨңдеу

Алақұнан, Қошқар.

ҚошқарданӨңдеу

Абыз, Наурыз, Жанғозы, Серен.

АбызданӨңдеу

Есенәлі, Сүгірәлі, Дербісәлі. Дербісәлі Бабақұл Байдау Әлі Жаман«»

ЕсенәліденӨңдеу

Құттыбай, Құйқа, Мырза. Құттыбайдан - Бөкенбай - Балта палуан

СүгірәліденӨңдеу

Айдар, Жапан.

ЖанғозыданӨңдеу

Әлсер, Меңке, Теңіз, Көтен, Кешу, Кемек, Әлімбет. Соңғы үшеуі кіші әйелден болғасын олар Тоқал Әли аталады.

МеңкеденӨңдеу

Байторы, Жанбура, Жарылғас, Құлтан, Бектау.

БектауданӨңдеу

Көшін, Боздақ.

СеренненӨңдеу

Байторы, Итолы, Сейіт.

БәйімбеттенӨңдеу

Рысай, Жәдігер, Райымберді (кейде Аллаберді деп те атайды), Сабытай.

РысайданӨңдеу

Жарылқамыс, Ақжігіт, Қардыс.

ЖарылқамыстанӨңдеу

Тоқтамыс, Соқырша.

АқжігіттенӨңдеу

Түркменбай, Алдаберген, Бидан.

ЖәдігерденӨңдеу

Қарқара, одан – Ораз, Нұрбай, Қарасай, Шоқыр. Ораз балаларының көпшілігі Түрікменстанда тұрады.

НұрбайданӨңдеу

Көтембай, Өтеп, Бәймен. Рысай үлкен ақ сары адам болған, сондықтан ол ел арасында Сарқасқа атанған.

АллабердіденӨңдеу

Райымберді. Одан – Боқсары, Текей, Жанақ.

БоқсарыданӨңдеу

Оразбай, Төлеген, Қисық, Күшен, Баби, Жабық.

ОразбайданӨңдеу

Өтетілеу, Бектілеу.

ТөлегенненӨңдеу

Балтатас, одан – Жангелді, Жамболды.

ҚисықтанӨңдеу

Бектемір, одан – Аманжар, Әспембет, Тұрманбет. Күшен және Бабилар ел арасында көп кездеспейді.

ЖанақтанӨңдеу

Есенбай, Балтабек.

ЕсенбайданӨңдеу

Тілеке, Батық, Можық. Балтабектен – Егдір, Мойнақ, Өтен, Жабас.

 • Егдірден – Байғол, Жанғол, Жездібай, Жұмабай.
 • Мойнақтан – Сарбөпе, Басшы, Балқан.
 • Текейден – Мамыртай, Жақау, Әтембек, Байшағыр, Әнет. Бұлар халық арасында бес Текей болып аталады.
 • Мамыртайдан – Қарамолда, Құлшық, Бақтыгелді, Барақ, Айнажан, Қарақасқа, Маймақ, Төретай.
 • Жақаудан – Әжібай, Арал, Алтай, Шомақ, Тұңқатар.
 • Әтембектен – Қаратоқа, Қазыбай, Қапан, Шомақ, Алуа, Абыз, Шалта.
 • Қаратоқадан – Амангелді, одан –Мусат, одан – Төлеш, Төлештен – Көптілеу, Қарамырза, Есеу.
 • Қазыбайдан – Қарат, Ілияс.
 • Қараттан – Бақытбай.
 • Ілиястан –Сартай, Тілеужан.
 • Алуадан – Кірбас, одан – Сәрсенбай, Жақсыбай, Бишенбай.
 • Абыздан – Есенжан, Жылтыр, Жүсіп, Досқара, Діңгіл, Есқара.
 • Есенжаннан – Төлеген, Алдар, Бөлек, Мышакөз, Шемеке, Тоғызбай, Аманқұл, Қожамқұл.
 • Жүсіптен – Өтебай, Түнбай, Талқанбай.
 • Досқарадан – Байназар, Бекназар, Мырзагелді.
 • Байназардан – Артықалы, Беркәлі, Ботай, Байтан, Жұмалы, Ыбрай.
 • Бекназардан – Күшікбай, одан – Қаражан, Мұқан, Сасықбай.
 • Мырзагелдіден – Қожамжар, одан – Асан, Сыдық.
 • Ботайдан – Өтесін, Бекен. Әнет өскен ауыл, одан – Бабақұл, Мая, Қырымқұл, Қыдырша, Қоштан, Төлеп, Жаныс.
 • Бабақұлдан – Еспембет, Ақманбет, Матай, Қожық, Ақмандай, Шегірше, Зертон.
 • Еспембеттен – Исатай, Құлшанай, Оразғали, Қосуақ.
 • Ақманбеттен – Сағал, Жұбай, Инжіліс.
 • Матайдан – Тасболат, Аманжол.
 • Ақмаңдайдан – Меңдібай.
 • Шегіршеден – Ырысмағанбет, Бермағанбет.
 • Зертоннан – Тоқар, Мама.
 • Маядан – Бәйменбет (тарихта аты белгілі би), Сапар.
 • Бәйменбеттен – Бақа, Досат, Бекетай, Өтеген, Төлеген.
 • Сапардан – Өтежан, Қапаржан, Шолтық.
 • Қырымқұл өскен ауыл, одан – Райымқұл, Әлі, Есенәлі, Бегәлі, Нұрәлі, Қалбы, Қаражігіт, Бөрі, Жаңаберген, Қозбақ.
 • Райымқұлдан – Ысмағұл, Нұрмағамбет, Ахмет, Қошқарбай (кіші әйелінен).
 • Әліден – Ырза, Мамық, Салықбай, Шорман, Батыр, Есен, Сүйін, Ақмолда.
 • Есенәліден – Құлмағанбет, Әжі, Қара, Шалабай, Атажан.
 • Құлмағанбеттен – Әділ, Артық.
 • Әжіден – Аймағанбет, Атабай, Қанат.
 • Бегәліден – Омар, Аба.
 • Нұрәліден – Ағжан, Шақып, Сарғұл.
 • Қалбыдан – Ғапур, Шеріп, Ақай.
 • Ғапурдан – Қожа, Қисықбас, Телмағанбет, Берді, Ізміш, Қосан, Құл, Тасан, Шүкір, Әмін, Жұмағұл.
 • Шеріптен – Сұлтан, Бекжан, Мұрын, Дауылбай, Сухан.
 • Сұлтаннан – Ұбайдулла, Қади, Сақан, Шәмен.
 • Ақайдан – Біләл, Құлмағанбет, Ділмағанбет.
 • Қаражігіттен – Сәт, Қапар, Мұрат, Қожа, Сақау, Нұрла.
 • Сақаудан – Аймағанбет, Нұрла. Бөріден – Сарт, Ералы, Серәлі.
 • Жаңабергеннен – Жылгелді, Пан, Алаң, Нақ.
 • Қозбақтан – Жарылғап, Қосуақ, Өтеген, Тастемір. Қыдырша өскен ауыл, оның екі әйелінен – Шырақ, Жанқара, Қаратоқпақ, Бекенжан, Тәжекем, Нәзбике, Батпа, Қабыл, Жаныс, Алексей, Пішкен, Досжан.
 • Шырақтан – Сарымбет, Қарамәмбет, Қожахмет, Сейдахмет, Әбілқайыр, Сәтбай, Есекмерген, Исатай, Бықыл.
 • Жанқарадан – Шал, Қосан, Жұмсақ, Табаш, Бекіш, Бисембі, Дүйсенбі, Әбді.
 • Қаратоқпаннан – Әлменбет, Тұрмамбет, Нұрмамбет, Жаржан, Жалмағанбет, Мерген, Сарман, Байменбет, Сәрсенбай, Ақсүйген.
 • Бекенжаннан – Сәкен, Қомпый, Көлек, Мырза.
 • Сәкеннен – Жолжан. Көлектен – Медиман, Иман.
 • Тәжекемнен – Албұт, Жанұзақ, Нұрназар, Бекназар, Сұлтан
 • Назбикеден – Құбыл, Зыбын, Айдар, Режеп.
 • Батпадан – Шоқым, Сарбөпе, Ізбасар.
 • Жаныстан – Сәтембай, Әбдіжан, Елемес.
 • Пішкеннен – Қойшыбай, Мұрын, Табаш.
 • Досжаннан – Есіркеп, Жарылғап, Сарғұл, Қалекен, Ерназар, Молдабек.
 • Есіркептен – Нұрболсын, Қасым, Нұртілеу, Сарақожа, Шәнқожа.
 • Жарылғаптан – Топан, Сисен, Бердіғұл.
 • Сарғұлдан – Атшыбай, Бапыш. Қалекеннен – Садық, Әбіш, Ақсан, Әмия.
 • Шәбіктен – Нұрнияз, Оразбай, Қапар, Жапар, Нияз.
 • Нұрнияздан – Ізтілеу, Қали, Сады, Садуақас, Сыпат.
 • Қапардан – Бекен, Мылжық, Ермағанбет, Қолқай, Сухан.
 • Нияздан – Әршек, Жасауыл, Естек, Шотан.
 • Қоштаннан – Қаймазар, Ашқара.
 • Қаймазардан – Назары, Дидар, Қарамұрат, Төленді. Төлеп ел арасында белгілі батырлардың бірі. Ол жөнінде халық арасында аңыз-әңгімелер бар. Көп әйел алған адам. Сол әйелдерден төмендегідей балалары болған – Мәмбетнияз, Есенияз, Тағанияз (бірінші әйелден), Нысанбай, Құлшар (бесінші әйелден), Мәмбеттұрлы, Бәйіш, Аманияз (екінші әйелден), Шопанқара, Сүймен (үшінші әйелден), Тәшпентай, Бөстекбай, Жұмай (төртінші әйелден).
 • Мәмбетнияздан бес бала: Ахмет, Әмір (О)1, Құдайназар, Қоңыр, Ақшора.
 • Есенияздан төрт бала: Өрбіс (О), Дербіс (О), Саралтын, Қармыс.
 • Тағанияздан төрт бала: Емен (О), Қожбан, Нәсірбай, Бекпенбет.
 • Нысанбайдан – Қансұлтан (О), Жалғас, Ерсары, Ербақы (О), Байсары (О), Ерсұлтан, Өмірзақ.
 • Құлшардан – Айтманбет, Ділмәнбет.
 • Бәйіштен – Есендәулет, Сүгір, Аман.
 • Есендәулеттен – Қашым, Жұбай, Баулы.
 • Сүгірден – Ерғазы, Байғазы.
 • Аманнан – Жұбан, Сәбет.
 • Аманияздан – Ешмұрат (О), Ниязмұрат, Нұрмағанбет.
 • Шопанқара өспеген ауыл, одан – Өтеген, одан – Есбосын.
 • Шүрменнен – Аманбай, Жұмағұл, Қожақ, Жапан.
 • Аманбайдан – Мырзабай, Ердәулет.
 • Қожақтан – Әбілғазы.
 • Тәшпентайдан – Сарғұл, Демеу, Сүйеу.
 • Демеуден – Тайжан, Шіңкібай.
 • Жұмайдан – Өмірбай, Темірбай, Қарашолақ, Сәрсенбай, Бүркіт.

Шоғы батыр-ҚырықмылтықӨңдеу

ШоғыданӨңдеу

 • Есекей, Жолай

ЕсекейӨңдеу

 • Есекейден-Жарас, Бәкілік
 • Жарастан-Тікенек
 • Тікенектен-Құттықадам, Бозша, Қармыс, Сармыс, Сисенбай
 • Құттықадамнан – Қуатбай, Төлек, Дауымшар батыр, Жаман
 • Қармыстан – Алтын, Нармамбет, Жасаман, Баймамбет
 • Сармыстан – Қосшы, Орал, Меруерт, Шашты
 • Бозшадан – Сам, Шеркешбай
 • Бәкіліктен – Ақжігіт, Шындәулет, Сарба, Сатақ
 • Шындәулеттен – Қуыпкел, Артық, Қасаболат, Тасболат

ЖолайӨңдеу

 • Жолайдан-Жолмагамбет, Бодан
 • Жолмагамбеттен – Тілеген, Төлеген, Орамал, Жекей, Жарылғап, Тоқал
 • Тілегеннен – Сарт, Темір, Қырғыз (Орақ)
 • Сарттан – Өзен, Тұрсын, Шырақбай, Марқабай, Серкебай
 • Төлегеннен – Ыстыбай, Шәртік
 • Ыстыбайдан – Бүркіт, Қайнар, Түрке, Қара, Жанақ
 • Жарылғаптан – Есен, Аман, Көкетік, Түгел, Қарабас
 • Есеннен – Тұрлығүл, Майлы
 • Тұрлығұлдан-Аймағамбет, Көде, Бұланбай, Шығыр, Құдықбай
 • Бұланбайдан-Аяпберген, Қарасарт(Бақытғали), Ожырай
 • Қарасарттан(Бақытғали)-Құлшар, Құлтан
 • Құлтаннан-Қайнарбай, Ахмет, Түебай, Әлиқұл, Қожахмет, Тініқұл, Санақ, Нұрлыбай, Иманбай, Рахмет, Тайжан, Дабыл, Кенжебай
 • Қарабастан – Айгөшек, Қангөшек, Нұрбаулы, Бекберді, Бөгежан
 • Бөгежаннан – Басбай, Тасбай, Бақа
 • Орамалдан – Байназар, Қойлан, Қира, Қоңыр
 • Боданнан – Көкетік, Сарша, Кенжебай
 • Кенжебайдан – Едіге, Түйте, Қотырбас, Қаржау, Жылқыайдар
 • Едігеден – Қарамолда, Жолдас, Қитар
 • Түйтеден – Ақсұлу, Мама, Қарқара
 • Қотырбастан – Шолан, Қалсары, Күшелек, Өмір, Кәкі
 • Жылқыайдардан – Әжібай, Жолболды

[1]

ДереккөздерӨңдеу

 1. Маңғыстау энциклопедиясы, 4том