Октан саны

Октан саныкарбюраторлық іштен жану қозғалтқыштарында жанармайлардың детонацияға төзімділігін сипаттайтын шартты көрсеткіш.[1] Октан санын анықтау үшін тексерілетін жанармай оның эталонды үлгісімен салыстырылады. Эталон ретінде детонацияға төзімді изооктан (төзімділік шкаласы бойынша октан саны 100) мен детонацияға оңай ұшырайтын н-гептан (төзімділік шкаласы бойынша октан саны 0) пайдаланылады. Жанармайдың октан саны осы екеуінің қоспасындағы изооктанның %-дық мөлшеріне тең (мысалы, АИ-93-те 93% изооктан бар). Октан санын арттыру үшін бензинге антидетонаторлар қосады.

Ішкі сілтемелерӨңдеу

Октандар санынын түрлі жанармай мен көмірсутектерде кездесуіӨңдеу

Қосылыс аты Мотордағы октандар саны Зерттелген октандар саны
Метан 110,0 107,5
Пропан 100,0 105,7
Бутан 91,0 93,6
Изобутан 99,0 101,1
Пентан 61,7 61,7
Пентан(2-Метилбутан) 90,3 92,3
2,2,3-Триметилбутан 101,0 105,0
н-Гептан 0 0
Изооктан (2,2,4-триметилпентан) 100 100
1-Пентен 77,1 90,9
2-Метил-1-бутен 81,9 101,3
2-Метил-2-бутен 84,7 97,3
Метилциклопентан 80,0 91,3
Циклогексан 77,2 83,0
Бензол 111,6 113,0
Толуол 102,1 115,7
Бензин АИ-80 76[t 1] 80
Бензин АИ-92 83,5[t 1] 92
Полимербензин 85 100
Алкилат 90 92
Алкилбензол 100 107
Этанол 100 105
Метил-трет-бутил эфирі 117[t 2]

ДереккөздерӨңдеу

  1. Қазақ энциклопедиясы 7- том


Дереккөз алу қатесі: "t" деп аталған дереккөз тобында <ref> тегі бар, бірақ тиісті <references group="t"/> тегі табылмады, немесе </ref> жабу тегін қажет етеді