Партия (лат. partіs – бөлік, топ)

  • жеке дауыспен немесе

жеке музыка аспапта орындау үшін жазылған оркестрлік музыка драма немесе ансамбльдік шығарманың құрамды бөлігі. Операда партия дауысқа қарай бөлінуімен (сопрано партиясы, бас партиясы) бірге опера қаһарманының атымен де (мыс., Е.Рахмадиевтің "Қамар сұлу" операсындағы Қамар партиясы) атала береді;

  • сонаталық формадағы экспозиция бөлімі.
  • партия – идеялары, көздеген мақсаттарының ортақтығы негізінде біріккен адамдар тобы